ĐẦU TƯ – TƯ VẤN M&a

ĐẦU TƯ – TƯ VẤN M&A

Với thế mạnh sở hữu mạng lưới các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước, Wiking Global mong muốn mang đến các công ty vừa và nhỏ (SME) chất lượng tại Việt Nam những đối tác chiến lược & tài chánh phù hợp nhất . Muc tiêu của chúng tôi là tạo ra các giao dịch ‘cùng thắng – cùng phát triển’ cho đôi bên và tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của quý công ty.

Các ngành kinh doanh đang được nhà đâu tư Wiking Global săn lùng bao gồm:

  • Làm đẹp – Mỹ phẩm
  • Công nghiệp sản xuất
  • Dịch vụ tài chánh
  • Giáo dục
  • Nông nghiệp

Wiking Global sẽ đồng hành cùng quý công ty qua từng giai đoạn trong giao dịch M&A:

  • Giai đoạn tư vấn tái cấu trúc & chiến lược chuyển đổi
  • Thiết lập thoả thuận
  • Đóng giao dịch
  • Hậu giao dịch

Bạn muốn biết thêm về các dự án trước đây của chúng tôi và các hạn mức đầu tư?

Tải xuống PDF